Phiên Bản APK Dự Phòng Phù Hợp

Hiện tại bản android đã được cập nhật và thay đổi nhiều tính năng. Và đã đổi tên thành app MetVay nhé.

Bấm Vào Đây Để Cài Đặt